Bilder till repotage Cash is Kitsch, Kund Tidningen Vi.

produkt, tidningen Vi fotograf Oscar Wettersten, fototgraf malmö produkt, tidningen Vi fotograf Oscar Wettersten, fototgraf malmö produkt, tidningen Vi fotograf Oscar Wettersten, fototgraf malmö